top of page

Strukturmekanik

OM GRUPPEN

Simuleringsdriven produktutveckling är ett krav för kortare, effektivare och mer kostnadseffektiva utvecklingscykler. Med hjälp av Virtual Engineering får företagen värdefulla insikter i sina produkter och processer – från koncept till industrialiseringsfas.

Hållfasthetsgruppen på VETEC arbetar i nära samarbete med komponent och systemutveckling. Genom analys och simulering hjälper vi våra kunder att optimera sina produkter i form av:

– vikt och kostnad
– funktion, form och prestanda
– Kvalitet och säkerhet.

Vår huvudsakliga kompetens finns främst inom området FE-analyser. Vi arbetar dagligen med de senaste FE-verktygen för att simulera, optimera och verifiera komponenter och systembeteenden under alla typer av belastningar. Vi arbetar med alla slags material, allt från stållegeringar till kompositer, papper och arteriella vävnader.

 

Vi stödjer våra kunder:


– På plats, helt integrerade med deras projektgrupper och arbetar med deras metoder, verktyg och processer.
– Genom egna projekt, tar fullt ansvar för virtuell verifiering och fungerar som en produktutvecklingspartner.
– Hållfasthetsgruppen kännetecknas av sin passion för virtuell produkt- och teknikutveckling samt hög kompetens inom FE-analyser.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Vårt uppdrag

 -Vi är våra kunders partner i simuleringsdriven produktutveckling.

 -Vi stödjer våra kunder i att utveckla och erbjuda de bästa mekaniska komponenterna och systemen när det gäller vikt, kostnad, funktion, form, prestanda, kvalitet och säkerhet.

Vår filosofi

-Vi har ett brinnande intresse för produktutveckling genom analys och simulering.

-Vi är etablerade experter på vårt område.

-Vi är en kunskaps- och kompetensbaserad grupp.

-Vi är drivna problemlösare och agerar proaktivt.

Kompetensområden

 • Spänningsanalyser (komponent och systemnivå)

 • Töjnings- och rörelseanalyser

 • Buckling

 • Styvhetsberäkningar

 • Låg och hög cykelutmattning

 • Egenvärdesanalyser

 • Vibrationsberäkninga

 • Transienta termiska analyser

 • Termomekaniska analyser med stora förskjutningar

 • Formoptimeringsanalyser

Industrisegment

 • Fordon

 • Flyg och försvar

 • Offshore och marin

 • Energi

 • Tillverkning

 • Bearbetning

 • Förpackning

 • Life Science

Verktyg

 • ANSYS Mechanical

 • nCode DesignLife

 • Abaqus CAE/Standard/Explicit/Tosca

 • MSC Nastran/Patran

 • ANSA/ µETA

 • Altair HyperMesh/ HyperView

 • Matlab, NumPy

bottom of page