top of page

VETEC gästföreläser på Chalmers


Som avslutning på kursen ”Computational Electromagnetics” vid Chalmers tekniska högskola gav VETEC:s elektromagnetikgrupp en gästföreläsning den 6 mars. Kursen introducerar de vanligaste beräkningsmetoderna för högfrekvensberäkningar (FDTD, FEM, MoM) och riktar sig till mastersstudenter och doktorander.


Under föreläsningens första del presenterade vi exempel på industriella projekt med elektromagnetiska beräkningar som vi genomfört inom bl.a. antennutveckling och elektromagnetisk kompatibilitet. Föreläsningens andra del innehöll frågor från studenter med efterföljande diskussioner. Framförallt diskuterade vi modelleringsarbetet: Bör man simulera? Vilken beräkningsmetod ska man använda? Vilken modellkomplexitet ska man välja? Hur säkerställer man att beräkningsresultaten går att lita på? Dessutom gav vi exempel på vanliga misstag, betonade vikten av ett strukturerat arbetssätt och påtalade fördelarna med att automatisera beräkningsarbetsflödet.
105 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page