top of page

Examensarbete tillsammans med AzelioVi besökte Chalmers exjobbskväll förra veckan och presenterade ett exjobbsförslag för studenterna. Tack Kajsa, Hossein och Daniel som var våra representanter. En rolig tillställning med mycket besökare och företag som presenterade.


Exjobbet heter "Thermal Creep formulation in ANSYS of a stainless steel heat storage vessel" och vi erbjuder det tillsammans med Azelio. Det handlar om att karaktärisera termiskt kryp av värmelager. Azelio är ett ledande utvecklingsbolag inom elproduktion med Stirlingmotorer. De utvecklar även system för att ta tillvara på exempelvis solenergi dagtid för att på natten kunna generera elektricitet med hjälp av Stirlingmotorn.


Målsättningen med exjobbet är att ta fram en materialmodell för 253MA (rostfritt stål) i ANSYS för att kunna utvärdera kryp pga höga temperaturer under lång tid. Exjobbets delmoment innefattar tids/projektplanering, litteratursökning, teoretiskt ramverk, ANSYS-tutorials och implementering av krypformulering i ANSYS. Om tiden räcker så finns även möjlighet att göra mätning i labb och korrelera materialmodellen mot mätresultat.


Handledare är Kajsa Bengtsson från VETEC tillsammans med Professor Magnus Ekh från Chalmers. Magnus är även examinator.


Frågor besvaras av Roger Sjöqvist på Azelio, roger.sjoqvist@azelio.com, 0707-342237

Ansökningar skickas till Anders Tengvall på VETEC, anders.tengvall@vetec.se, 0707-329922

310 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page