top of page

Elektromagnetik

OM GRUPPEN

Vårt team inom elektromagnetisk beräkning är unikt med specialistkompetens inom ett brett område av branscher och den genomsnittliga konsulten har mer än 10 års erfarenhet.

Vi erbjuder lösningar inom alla områden när det gäller elektromagnetisk simulering inklusive antenn och radardesign och analys, EMC-simuleringar, roterande maskiner, kraftelektronik och multifysik-tillämpningar, exempelvis induktionsuppvärmning.

Ingen fysiktillämpning är isolerad och i tillämpningar från verkligheten behöver man ta hänsyn till omgivningen samt hålla ett öga på beräkningsprestanda på systemnivå.

 

Vi är experter på multifysiksimuleringar, där koppling av elektromagnetism till t.ex. värmeöverföring, strukturmekanik och strömning är viktigt. Vi vet hur man integrerar simulering som en del av en helhet, där systemanalys och optimering är nyckelverktyg för högprestandasimulering.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Vårt uppdrag - Vi är här för att hjälpa dig i alla faser av produktutvecklingskedjan. Vår styrka är en omfattande kunskap om simulering och modellering.

Vår filosofi -Vi tror på att våra kunder förtjänar det bästa och vi arbetar aktivt med att behålla vår position som den ledande leverantören av tjänster när det gäller elektromagnetisk- och multifysikmodellering.

Vårt löfte - Vi kommer att lösa ditt problem och leverera den bästa möjliga lösningen.

Kompetensområden

 • Antenn- och radar-design och analys

 • EMC simulering

 • Roterande maskiner

 • Kraftelektronik

 • Plasmafysik-simulering

 • Multifysik-simuleringar

 • Icke-linjära transienta elektromagnetiska simuleringar

 • Modellering av komplexa system

Industrisegment

 • Fordon

 • Telekom

 • Offshore och marine

 • Energi

 • Tillverkning

 • Process

 • Förpackning

 • Life sciences

Verktyg

 • ANSYS

 • COMSOL

 • FEKO

 • CST

 • Efield

 • Flux

bottom of page