Välkommen till VETEC

VETECs vision är att vara det självklara valet inom simuleringsdriven teknik- och produktutveckling. Ett viktigt mål för oss är att alltid sträva efter att hålla en hög kompetensnivå och utföra våra uppdrag med en hög kvalité. De flesta av våra medarbetare har flera års yrkeserfarenhet och ungefär hälften har doktorerat inom sitt kompetensområde.

Modellering & validering – Att utveckla och implementera nya virtuella metoder och numeriska modeller med hjälp av CAE verktyg och validera dem mot mätdata.

Simulering & analys – Bereda simuleringsmodeller, efterbehandla och analysera resultat baserat på erfarenhet och god teknisk förståelse.

Konceptdesign – Utvärdera konceptuella konstruktioner med hjälp av CAE och komma med rekommendationer för eventuella ändringar och förbättringar.

Optimering – Optimering av en befintlig design för bästa prestanda vid motstridiga krav och/eller önskemål om produktens egenskaper.

Multifysik – Simulering och analys av multifysikproblem.

VETEC:s värdegrund

Kompetens

Kompetens är det ledord som sammanfattar VETEC! Med våra professionella medarbetare och en tekniskt involverad och engagerad ledning kan vi möta våra kunders behov inom olika utvecklingsintensiva branscher.

Passion

Vi älskar det vi gör och vi har alltid våra kunder och leveranser i fokus.

Förtroende

Vi vill att våra kunder ska känna stort förtroende för oss på VETEC. Vi försöker alltid leva upp till våra åtaganden och överenskommelser.